Các điều khoản
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Tài liệu này là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi, tức là "vMixvoice". Nó điều chỉnh việc bạn sử dụng các tài sản trực tuyến và trong mọi trường hợp, cho việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp. “Thỏa thuận pháp lý” có nghĩa là các điều khoản của thỏa thuận này ràng buộc mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi khi bạn đã chấp nhận các điều khoản.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ này trước khi sử dụng trang web https://vmixvoice.net. Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không thể truy cập các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Điều khoản tài khoản
  • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ này.
Nếu bạn đang tìm cách tải nội dung thoại xuống trang web hoặc sử dụng các dịch vụ khác trong trang web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản.
Người dùng phải đăng ký một cách trung thực và đầy đủ bằng cách cung cấp tất cả các dữ liệu được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký có liên quan.
Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật xác nhận đăng nhập của họ. Cần phải hiểu rằng Chủ sở hữu sẽ không được coi là đáng tin cậy trong bất kỳ điều kiện nào nếu xảy ra bất hạnh, phơi bày, trộm cắp hoặc sử dụng không được chấp thuận bởi người ngoài.
Bạn nên là con người. Không cho phép các bản ghi được ghi danh bởi "bot" hoặc các chiến lược máy tính hóa khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu nội dung nào vì công việc của chúng tôi là lấy dữ liệu từ người dùng và phân phối dữ liệu đó cho các nền tảng khác.
Nội dung duy nhất mà chúng tôi sở hữu trên trang web này là tất cả dưới dạng văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​âm thanh, tác phẩm nghệ thuật, mã máy tính và AI Voices của chúng tôi.
vMixvoice là một kênh duy nhất không được giải quyết thụ động để phân phối dữ liệu như vậy và không cố gắng xác định bất kỳ cam kết hoặc rủi ro nào với nội dung hoặc hoạt động của khách hàng
Vì chúng tôi không sở hữu bất kỳ nội dung nào nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung xúc phạm nào trên trang web này do người dùng gửi nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung đó nếu nội dung đó vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Chấm dứt
Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.
Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản về quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm
Các lý do chúng tôi có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản nào mà không cần thông báo như sau:
Người dùng đã vi phạm Thỏa thuận của chúng tôi;
Việc Người dùng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến thương tích cho Chủ sở hữu, Người dùng khác hoặc bên thứ ba;
Trong trường hợp điều tra bằng hành động pháp lý hoặc có sự tham gia của chính phủ;
Tài khoản được coi là, theo quyết định riêng của Chủ sở hữu, vì bất kỳ lý do gì, không phù hợp hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm Thỏa thuận này.
Nếu bạn không tuân theo các nguyên tắc đơn giản này, chúng tôi có quyền xóa tài khoản của bạn mà không cần cảnh báo.

Thanh toán và hoàn lại tiền
Sau khi khách hàng đã đọc, đồng ý với Điều khoản sử dụng, xác nhận mua gói dịch vụ và hoàn tất thủ tục thanh toán trên website,
chúng tôi không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị gói dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào.
Trong trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến dịch vụ mà vMixvoice cung cấp, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng của vMixvoice để được giải đáp.

Điều khoản hỗ trợ chung
Hỗ trợ được cung cấp thông qua email cho các thắc mắc của bạn.
Chúng tôi mong muốn trả lời các truy vấn hỗ trợ trong vòng 24 giờ kể từ khi gửi. Chúng tôi thường phản hồi sớm hơn nhiều so với thời gian này, tuy nhiên, các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi không bao gồm bất kỳ hình thức đảm bảo thời gian hỗ trợ nào trừ khi có quy định khác.
Khách hàng doanh nghiệp yêu cầu người quản lý tài khoản chuyên dụng hoặc thời gian phản hồi được đảm bảo nên liên hệ với chúng tôi để thu xếp thỏa thuận mức dịch vụ cao cấp.

Chính sách trung thực
Không có nội dung có bản quyền nào được phép trên vMixvoice, Chúng tôi sở hữu tất cả các quyền sao chép AI Voices và chúng tôi chuyển toàn bộ bản quyền cho khách hàng trả tiền của mình.
Bạn không được đăng nội dung trừ khi bạn đã tạo ra nó hoặc tham gia chặt chẽ vào việc tạo ra nó. “Tôi được phép” không có nghĩa là bạn đã tạo ra nó.
Bạn không được đăng nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, có tính chất thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối.
Bạn không được đăng nội dung có tính chất phá hoại đối với trẻ vị thành niên trong bất kỳ khả năng nào.
Bạn không được yêu cầu các khách hàng khác nhau của Trang vMixvoice tham gia bất kỳ dịch vụ web nào khác hoặc quản trị khác.
Bạn không được tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép nào, tài liệu khuyến mại, “thư rác”, hoặc bất kỳ hình thức mời chào nào khác.

Bảo hành và Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong Dịch vụ, các chức năng cụ thể của Dịch vụ hoặc độ tin cậy, tính khả dụng hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ “nguyên trạng”.
Chúng tôi không cam kết rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc tính năng nào của trang web này sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, hoặc việc sử dụng trang web này sẽ mang lại kết quả cụ thể.
Bất kỳ rủi ro hoặc tác hại nào dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra Do việc sử dụng các dịch vụ “vMixvoice” Chủ sở hữu không bảo lãnh, bảo hành, chứng nhận hoặc Chấp nhận trách nhiệm giải trình cho bất kỳ trường hợp nào, Sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập thông qua “Dịch vụ” hoặc bất kỳ trang web nào Có sẵn thông qua các dịch vụ.

Liên hệ
Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này, về hoạt động của các Dịch vụ, hoặc sự kết nối của Bạn với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. HOTLINE: 0981.243.678
Tất cả các vấn đề hoặc mâu thuẫn sẽ được giải quyết nhanh chóng và hợp lý