Chính sách bảo mật
Tại vMixvoice, có thể truy cập từ https://vmixvoice.net, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách Bảo mật này chứa các loại thông tin được vMixvoice thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào đây?
vMixvoicecó thể thu thập và có thể sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ hoạt động của trang web của chúng tôi và để đảm bảo cung cấp các dịch vụ bạn cần và yêu cầu. Việc sử dụng thông tin thu thập được là để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, để cải thiện trang web và dịch vụ khách hàng, để quản lý một cuộc thi, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web, để xử lý các giao dịch của bạn, để yêu cầu xếp hạng và đánh giá về các dịch vụ hoặc sản phẩm, để liên hệ với bạn sau khi trao đổi thư từ (trò chuyện trực tiếp, email hoặc điện thoại), để gửi email định kỳ.
Đôi khi, chúng tôi có thể thấy cần thiết phải sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân như một phương tiện để thông báo cho bạn về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ có thể có khác, thông qua email, tin tức, blog, video và nội dung tải xuống của chúng tôi, có thể có sẵn cho bạn. vMixvoice cũng có thể liên hệ với bạn về việc hoàn thành khảo sát và / hoặc bảng câu hỏi nghiên cứu liên quan đến ý kiến ​​của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng trong tương lai có thể được cung cấp. Các dịch vụ này cho phép vMixvoice truy cập dữ liệu từ tài khoản vMixvoice của bạn trên dịch vụ của bên thứ ba và thực hiện các tác vụ với tài khoản đó.
vMixvoice có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn, chỉ khi được yêu cầu làm như vậy theo luật hiện hành và / hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó được coi là cần thiết hoặc được yêu cầu nhằm:
1. Tuân thủ bất kỳ nghị định, luật hoặc quy chế nào hoặc nỗ lực tuân thủ bất kỳ quy trình nào có thể được phục vụ, trên và / hoặc trang web của chúng tôi;
2. Duy trì, bảo vệ và / hoặc bảo toàn tất cả các quyền và / hoặc tài sản của: và
3. Thực hiện trong các điều kiện khắt khe nhằm nỗ lực bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng và / hoặc công chúng.
Liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18tuổi, Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) đặt cha mẹ vào quyền kiểm soát. Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ, thực thi Quy tắc COPPA, quy định những gì nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em trên mạng.
Chúng tôi không tiếp thị cụ thể cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)
Chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu thông tin của bạn.
Cơ sở pháp lý của vMixvoice để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này phụ thuộc vào Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin:
vMixvoice cần thực hiện hợp đồng với bạn
Bạn đã cho phép vMixvoice làm như vậy
Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn là vì lợi ích hợp pháp của vMixvoice
vMixvoice cần tuân thủ luật pháp
vMixvoice sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các chính sách của chúng tôi.
Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Nếu bạn muốn được thông báo về Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa thông tin đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:
Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn.
Quyền sửa sai.
Quyền phản đối.
Quyền hạn chế.
Quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu
Quyền rút lại sự đồng ý

Tệp nhật ký
vMixvoice tuân theo quy trình tiêu chuẩn của việc sử dụng tệp nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.