Gói dịch vụ

Gói dịch vụ vMixvoice tính theo số lượng ký tự

Cơ bản
VND 99,000

100.000 ký tự

 • Xử lý tối đa 30.000 ký tự/lần đọc
 • Tốc độ chuyển đổi: Nhanh
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Tuỳ chỉnh hiệu ứng giọng nói
 • Tuỳ chọn định dạng âm thanh
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
 • KM tặng thêm 10.000 ký tự
Nâng cao
VND 399,000

750.000 ký tự

 • Xử lý tối đa 50.000 ký tự/lần đọc
 • Tốc độ chuyển đổi: Nhanh
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Tuỳ chỉnh hiệu ứng giọng nói
 • Tuỳ chọn định dạng âm thanh
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
 • Hoà âm với nhạc nền miễn phí
 • KM tặng thêm 20.000 ký tự
Most Popular
Chuyên nghiệp
VND 599,000

1.350.000 ký tự

 • Xử lý tối đa 60.000 ký tự/lần đọc
 • Tốc độ chuyển đổi: Nhanh
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Tuỳ chỉnh hiệu ứng giọng nói
 • Tuỳ chọn định dạng âm thanh
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
 • Hoà âm với nhạc nền miễn phí
 • KM tặng thêm 50.000 ký tự