Chọn gói dịch vụ của bạn

Lựa chon gói dịch vụ phù hợp với yêu cầu của bạn

vMixvoice cung các gói cấp dịch vụ theo số lượng ký tự sử dụng
99,000VND

100.000 ký tự

Cơ bản

 • 100.000 ký tự
 • Không giới hạn thời gian
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
399,000VND

500.000 ký tự

Nâng cao

 • 500.000 ký tự
 • Không giới hạn thời gian
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
 • Hoà âm với nhạc nền miễn phí bản quyền
529,000VND

1.000.000 ký tự

Chuyên nghiệp

 • 1.000.000 ký tự
 • Không giới hạn thời gian
 • Không giới hạn thiết bị dùng
 • Giọng đọc Việt Nam cao cấp
 • Giọng đọc Quốc tế (130+ ngôn ngữ và 700+ giọng đọc)
 • Hoà âm với nhạc nền miễn phí bản quyền
 • Hỗ trợ 24/7